Produktutveckling

Vi är gärna med redan från början. Vår konstruktionsavdelning ser till att en ny produkt alltid är maximalt produktionsanpassad vad gäller både konstruktion och val av material för bästa ekonomi. Med modern CAD-teknik arbetar vi fram grundritningar samt underlag för rationell konkurrenskraftig produktion. I vår modellverkstad tar vi snabbt fram prototyper, prover och specialprodukter.