Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Totebo ska säkerställa att rätt kvalitet produceras och levereras i rätt mängd och i rätt tid till konkurrenskraftiga priser. Med rätt kvalitet avses att vi ska leverera produkter som uppfyller våra kunders krav och önskemål.
 

Miljöpolicy
Att värna om den yttre miljön är en viktig strategisk fråga för Totebo AB. Vi ser som vår uppgift att alltid försöka minimera eventuella skadliga miljöeffekter av vår verksamhet och att arbeta mot ständiga förbättringar. På Totebo AB ser vi miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar. 

Detta innebär att vi skall sträva mot att:  

  • Använda miljöanpassade material och tillverkningsmetoder.

  • Öka kunskapen och miljömedvetandet hos samtliga anställda. 

  • Skapa förutsättningar för en resurssnål tillverkningsprocess. 

  • Se det yttre miljöarbetet och arbetsmiljöarbetet som en kontinuerlig och naturlig del i vår verksamhet. 

  • Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska vårt miljöarbete överträffa vad lagar, förordningar och med myndigheterna överenskomna gränsvärden kräver. 

  • Följa utveckling och forskning på miljöområdet. 

  • Använda leverantörer med ambitioner att förbättra miljön.

 

Livscykelperspektiv
Miljön är en viktig fråga för oss alla och på Totebo AB tar vi ansvar för hela värdekedjan i vårt miljöarbete. Detta innebär att vi arbetar med ökad miljömedvetenhet i alla led vid val av nya material eller val av nya tjänster/entreprenader. Livscykelperspektivet ska beaktas vid varje beslut kring vår verksamhet