Vår maskinpark

I Totebo investerar vi varje år mycket pengar i uppgradering och utveckling av våra produktionslinjer för att ligga långt framme i fråga om effektivitet och konkurrenskraft. I dag arbetar vi med följande linjer i två eller tre skift:

Sågning
1 Uppdelningssåg
1 Formatsåg

Fanerpress
Komplett

CNC-fräsar
3 Bearbetningscentrum för fräsning, borrning och kantlistning
6 Bearbetningscentrum för fräsning och borrning utan kantlist

Lådförstyckelinje
1 Produktionslinje för sågning, kantlistning, fräsning och borrning av arbetsstycken smalare än 400 mm

Kantbearbetningsautomater
2 dubbelsidiga kantbearbetningslinjer ställda i vinkel varav en ihopbyggd med borrlinje nedan.

Borrlinjer
1 komplett automatisk borrlinje med tappislagning
1 komplett automatisk borr och fräslinje

Kantlackering
2 styrda kompletta kantlackeringslinjer för vattenlack

Sprutautomat
1 Sprutautomatlinje UV för pigment- och klarlack

Valslackeringslinjer
1 lackeringslinje UV för bets, UV-olja och klarlack
2 lackeringslinjer UV för pigment- och klarlack

Packning
1 styrd packlinje för bord
2 styrda packlinjer för platta paket
1 monteringspress för ihopsatta produkter