Vår affärsidé

Vi ska utnyttja vår förmåga att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera fanerade och pigmenterade planmöbler.

Vi eftersträvar att ha en modern och effektiv produktionsutrustning samt personal med rätt kompetens för att uppnå hög effektivitet och rätt kvalitet.

Vi ska arbeta som partners på planmöbler till våra kunder som är möbeltillverkare och möbeldistributörer i Europa.