Kvalitetspolicy

Totebo ska säkerställa att rätt kvalitet produceras och levereras i

rätt mängd och i rätt tid till konkurrenskraftiga priser. Med rätt

kvalitet avses att vi ska leverera produkter som uppfyller våra

kunders krav och önskemål.

Miljöpolicy

Att värna om den yttre miljön är en viktig strategisk fråga för

Totebo. Vi ser som vår uppgift att alltid försöka minimera

eventuella skadliga miljöeffekter av vår verksamhet och att

arbeta mot ständiga förbättringar.

Totebo AB        SE - 590 92, Totebo, Sweden         Tel: +46 490-825 00         Fax: +46 490-612 70          office@toteboab.se