Vår affärsidé

Vi ska utnyttja vår förmåga att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera fanerade och pigmenterade planmöbler.

Vi eftersträvar att ha en modern och effektiv produktionsutrustning samt personal med rätt kompetens för att uppnå hög effektivitet och rätt kvalitet.

Vi ska arbeta som partners på planmöbler till våra kunder som är möbeltillverkare och möbeldistributörer i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totebo AB        SE - 590 92, Totebo, Sweden         Tel: +46 490-825 00         Fax: +46 490-612 70          office@toteboab.se