Maskiner

I Totebo investerar vi varje år mycket pengar i uppgradering och utveckling av våra produktionslinjer för att ligga långt framme i fråga om effektivitet och konkurrenskraft.
I dag arbetar vi med följande linjer i två eller tre skift:

 

Sågning
1 Uppdelningssåg

1 Formatsåg 

 

Fanerpress
Komplett

 

CNC-fräsar
3 Bearbetningscentrum för fräsning, borrning och kantlistning
6 Bearbetningscentrum för fräsning och borrning utan kantlist

 

Lådförstyckelinje
1 Produktionslinje för sågning, kantlistning, fräsning och
borrning av arbetsstycken smalare än 400 mm

 

Kantbearbetningsautomater
2 dubbelsidiga kantbearbetningslinjer ställda i vinkel varav en ihopbyggd med borrlinje nedan.

 

Borrlinjer
1 komplett automatisk borrlinje med tappislagning
1 komplett automatisk borr och fräslinje

 

Kantlackering
2 styrda kompletta kantlackeringslinjer för vattenlack

 

Sprutautomat

1 Sprutautomatlinje UV för pigment- och klarlack 

 

Valslackeringslinjer
1 lackeringslinje UV för bets, UV-olja och klarlack
2 lackeringslinjer UV för pigment- och klarlack

 

Packning
1 styrd packlinje för bord
2 styrda packlinjer för platta paket
1 monteringspress för ihopsatta produkter

 

Totebo AB        SE - 590 92, Totebo, Sweden         Tel: +46 490-825 00         Fax: +46 490-612 70          office@toteboab.se